Tính năng nâng cấp thành viên

Q&Me ra mắt tính năng cấp bậc thành viên dựa vào sự đóng góp của bạn trong 6 tháng qua.
Điều kiện và quyền lợi khi bạn được cấp bậc như sau:

  Điều kiện Quyền lợi
Platinum Bạn phải đạt được 1000 điểm, được duyệt 5 khảo sát cá nhân và chỉ bị cảnh cáo 1 lần khi trả lời khảo sát không trung thực trong 6 tháng qua Khi trả lời khảo sát số điểm thưởng bạn nhận được sẽ được tăng 2.0 lần
Gold Bạn phải đạt được 400 điểm, được duyệt 2 khảo sát cá nhân và chỉ bị cảnh cáo 2 lần khi trả lời khảo sát không trung thực trong 6 tháng qua Khi trả lời khảo sát số điểm thưởng bạn nhận được sẽ được tăng 1.5 lần
Silver Bạn phải đạt được 150 điểm, được duyệt 1 khảo sát cá nhân và chỉ bị cảnh cáo 2 lần khi trả lời khảo sát không trung thực trong 6 tháng qua Khi trả lời khảo sát số điểm thưởng bạn nhận được sẽ được tăng 1.2 lần
Q&Me - Kiếm tiền online hiệu quả