Tính năng "Khảo sát nổi bật trong ngày"

Mỗi một ngày hệ thống Q&Me sẽ chọn 1 khảo sát cá nhân để vinh danh và trao thưởng cho khảo sát hay nhất ngày.
Điều kiện để lựa chọn là dựa trên số lượng “thích” và “bình luận” của khảo sát cá nhân đó.
Khảo sát hay nhất ngày sẽ nhận được 100 điểm thưởng.
Hãy gửi nhiều khảo sát cá nhân hơn để có cơ hội chiến thắng nha các bạn.


Lưu ý: đối với khảo sát cá nhân sau khi đạt đủ số lượng người trả lời thì chúng tôi sẽ không tiến hành cho điểm khi hoàn thành khảo sát. Khảo sát sẽ vẫn được hiển thị trong danh sách khảo sát nhưng sẽ không còn điểm thưởng. Mong các thành viên chú ý điểm này.

Q&Me - Kiếm tiền online hiệu quả

Tính năng nâng cấp thành viên

Q&Me ra mắt tính năng cấp bậc thành viên dựa vào sự đóng góp của bạn trong 6 tháng qua.
Điều kiện và quyền lợi khi bạn được cấp bậc như sau:

  Điều kiện Quyền lợi
Platinum Bạn phải đạt được 1000 điểm, được duyệt 5 khảo sát cá nhân và chỉ bị cảnh cáo 1 lần khi trả lời khảo sát không trung thực trong 6 tháng qua Khi trả lời khảo sát số điểm thưởng bạn nhận được sẽ được tăng 2.0 lần
Gold Bạn phải đạt được 400 điểm, được duyệt 2 khảo sát cá nhân và chỉ bị cảnh cáo 2 lần khi trả lời khảo sát không trung thực trong 6 tháng qua Khi trả lời khảo sát số điểm thưởng bạn nhận được sẽ được tăng 1.5 lần
Silver Bạn phải đạt được 150 điểm, được duyệt 1 khảo sát cá nhân và chỉ bị cảnh cáo 2 lần khi trả lời khảo sát không trung thực trong 6 tháng qua Khi trả lời khảo sát số điểm thưởng bạn nhận được sẽ được tăng 1.2 lần
Q&Me - Kiếm tiền online hiệu quả