0
points
Q. Tại sao bạn thích xem đá bóng Việt Nam?
20 6
N = 397
70%
5%
8%
11%
3%
4%
Vì ủng hộ nước...
Thích theo bạn bè...
Lối chơi hay
Giành được nhiều...
Có HLV Park Hang Seo...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close