0
points
Q. Bạn muốn sống và làm việc tại quốc gia nào nhất trong những quốc gia sau đây?
11 9
A. 14%
B. 68%
C. 12%
D. 6%
Nhật NhungHiện tại bạn đang ở đâu
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close