0
points
Q. Lý do chính bạn không đi bơi ở các bể bơi là gì?
14 2
N = 334
35%
19%
34%
6%
6%
Không biết bơi...
Ngại mặc quần...
E ngại nước ở...
Vé vào bể bơi quá...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close