0
points
Q. Những cách phòng dịch cần thiết mà các ông bố bà mẹ cần biết để phòng dịch corona cho con cái của mình?
50 38
N = 826
76%
34%
58%
45%
28%
Sủ dụng khẩu...
Tránh tiếp xúc...
Luôn rữa tay bằng...
Tránh tiếp xúc...
Chỉ ăn những loại...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close