0
points
Q. Đâu là bí quyết để có thể Work From Home một cách hiệu quả?
29 11
N = 672
51%
18%
8%
18%
5%
Lập kế hoạch...
Chọn không gian...
Bố trí khoảng...
Đặt mục tiêu...
Giữ sự tương...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close