0
points
Q. Cha mẹ thường mắc những sai lầm nào khi dạy dỗ con cái?
22 31
N = 559
31%
37%
26%
43%
Sử dụng bạo lực...
Không thấu hiểu...
Dành thời gian quá...
Luôn muốn con mình...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close