0
points
Q. Lựa chọn nào đúng nhất với suy nghĩ của bạn về những sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên hiện nay?
16 10
N = 477
63%
14%
12%
7%
3%
Có nguồn gốc tự...
Tác dụng của chúng...
Không hoàn toàn...
Chỉ là một chiêu...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close