0
points
Q. Khi gặp khó khăn về tài chính, theo bạn có nên vay tiền thông qua mạng Internet, điện thoại di động không?
42 39
N = 662
58%
15%
22%
2%
4%
Không nên vay vì...
Nên vay theo hình...
Tùy nhu cầu, nếu...
Nên vay, vì không...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close