0
points
Q. Bạn sẽ làm gì khi một chiếc điện thoại mới vừa được tung ra thị trường và rất phù hợp với những yêu cầu của bạn, tuy nhiên giá lại cao hơn so với túi tiền của bạn?
40 28
N = 617
8%
21%
16%
52%
4%
Vay tiền từ người...
Ngậm ngùi để...
Chờ cho đến khi...
Lựa chọn một...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close