0
points
Q. Bạn thường sử dụng những kênh nào sau đây để cập nhật về tin tức, tình hình dịch bệnh virus Corona?
10 15
N = 303
34%
25%
6%
33%
2%
Tivi, đài phát thanh...
Website chính thức...
Truyền miệng (từ...
Mạng xã hội ( Facebook...
Tôi không cập nhật...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close