0
points
Q. Bạn nghĩ ra những phương pháp gì để phòng chống dịch corona?
20 21
N = 345
7%
11%
5%
73%
5%
Rửa tay bằng xà...
Đeo khẩu trang...
Không tụ tập nơi...
Tất cả đáp án...
Giã gìn vệ sinh...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close