0
points
Q. Dịch VI RÚT CORONA (nCoV) bùng phát tại Trung Quốc?
9 9
N = 310
16%
21%
49%
11%
14%
Mua, vì thị trường...
Mua, nếu giá cả...
Mua, nếu có tem...
Mua, nhưng vẫn...
Không mua, vì nghi...
tuan DiecDịch VI RÚT CORONA (nCoV) bùng phát tại Trung Quốc gây chết hằng trăm người. Đa số các nhà thuốc điều hết nước rửa tay khô.Nếu có một doanh nghiệp tư nhân điều chế nước rửa tay tung ra thị trường bạn có mua của họ hay không?
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close