0
points
Q. Bạn nghĩ sao về việc cho trẻ dùng thuốc kích thích tăng trưởng chiều cao/ cân nặng?
9 5
N = 291
16%
34%
31%
18%
1%
Đồng ý. Có sự...
Nên dùng sữa thay...
Không hoàn toàn...
Không đồng tình...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close