0
points
Q. Nếu bạn làm đẹp, bạn có xu hướng chọn mỹ phẩm của các hãng nào sau đây?
17 1
N = 274
26%
22%
29%
9%
15%
Ohui
Innisfree
L’Oréal
Shiseido
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close