0
points
Q. Theo bạn hiện nay mọi người thường lựa chọn loại hình du lịch nào là chủ yếu?
2 2
N = 154
30%
25%
11%
25%
9%
Du lịch tham quan...
Du lịch văn hóa...
Du lịch ẩm thực...
Du lịch xanh (du lịch...
Khác (Teambuilding...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close