0
points
Q. Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến bạn thường có những hoạt động nào vào những ngày đầu của năm mới?
3 2
N = 162
41%
44%
4%
7%
4%
Đến các chùa...
Đi đến gia đình...
Đi du lịch đầu...
Ở nhà ngủ nướng...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close