0
points
Q. Cảm giác của bạn như thế nào khi bất ngờ gặp một người mặc trang phục giống hệt mình trong một bữa tiệc?
13 15
N = 180
11%
31%
32%
23%
3%
Khó chịu, bực...
Bối rối, ngại...
Bình thường, không...
Thích thú
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close