0
points
Q. Theo bạn, đâu là lí do giúp BỐ GIÀ của Trấn thành trở thành top 1 của trend thịnh hành trên youtube hiện nay?
8 17
N = 192
45%
30%
27%
20%
7%
Nội dung câu truyện...
Dàn diễn viên nổi...
Giá trị nhân văn...
Mang tiếng cười...
Lí do khác(....)...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close