0
points
Q. Mức độ yêu thích của bạn đối với mv/ bài hát: "Điều Phi Thường Nhỏ Bé" với sự kết hợp của Hoàng Thuỳ Linh - Chi Pu - Đen Vâu - Ngọc Linh?(với 1* là rất không thích, 5* là rất thích)
8 7
Trung bình: 3.8
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close