0
points
Q. Với mức xử phạt cao đối với người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông như hiện nay thì đi tất niên trước dịp nghỉ Tết Nguyên Đán nên sử dụng đồ uống nào?
10 9
A. 45%
B. 29%
C. 15%
D. 11%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close