0
points
Q. Theo bạn, trang phục như thế nào sẽ giúp người có vóc dáng tròn trông thon gọn nhất?
20 14
N = 234
33%
29%
16%
13%
9%
Màu tối
Có các đường...
Có hoa văn kẻ sọc...
Có họa tiết nhỏ...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close