0
points
Q. Đánh giá mức độ yêu thích của bạn với Mv mới "Việt Nam tôi " của Jack và K-ICM (với 1* là rất không thích, 5* là rất thích)?
12 13
Trung bình: 4.1
Thanh VânĐây là 1 mv rất hay và ý nghĩa
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close