0
points
Q. Đánh giá mức độ yêu thích của bạn với Mv "Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn" của Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn (với 1* là rất không thích, 5* là rất thích)?
7 7
Trung bình: 3.8
Trần Thị Phương ThảoĐây là 1 mv rất hay nhé mọi người
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close