0
points
Q. Theo bạn, nguyên nhân chính khiến bóng đá Việt Nam không phát triển mạnh bằng các nước khác là gì?
20 11
N = 285
51%
14%
21%
9%
5%
Thể chất con người...
Năng lực của nhà...
Kinh phí đầu tư...
Chất lượng đào...
Đạo đức cầu...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close