0
points
Q. Theo bạn, Khi chăm sóc da bị mụn thì bước quan trọng nhất là gì?
21 22
N = 313
31%
39%
16%
8%
6%
Dùng các sản phẩm...
Làm sạch da và dùng...
Chống nắng, chống...
Đắp mặt nạ...
Khác ( sử dụng...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close