0
points
Q. Nguyên nhân nào sau đây khiến bạn giảm cân thất bại?
14 10
N = 274
46%
32%
10%
11%
2%
Lười biếng, ít...
Không cưỡng lại...
Bạn bè, người...
Thấy cơ thể mệt...
Khác
Lê Anh DũngGiảm cân là cần phải kiên trì mới thành công đấy các bạn.
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close