0
points
Q. Bạn tin tưởng đội Việt Nam sẽ lọt sâu như thế nào tại vòng loại World Cup 2022?
35 9
N = 279
9%
36%
17%
6%
33%
Không vượt qua...
Vượt qua vòng bảng...
Vòng loại cuối...
Tranh suất đá play-...
Giành vé dự chung...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close