0
points
Q. Tiêu chí bạn chọn mua hàng ở một trang bán hàng online là gì?
16 17
N = 286
50%
25%
13%
5%
8%
Dịch vụ, ưu đãi...
Giao diện đơn giản...
Review, đánh giá...
Bạn bè, người...
Khác (Thủ tục...
Bách ChiếnMua hàng online đang dần trở thành xu thế của tương lai vì những lợi ích tiện lợi mà nó mang lại.
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close