0
points
Q. Bạn thích nhất nghệ sĩ nào trong chương trình "Sàn chiến giọng hát"?
16 22
A. 20%
B. 30%
C. 7%
D. 42%
Lê Anh DũngĐây là chương trình mình rất thích.
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close