0
points
Q. Theo bạn, bạn cảm thấy e ngại khi phải trả lời về vấn đề nào?
15 11
N = 269
51%
17%
19%
22%
15%
Thu nhập
Tuổi tác
Hôn nhân
Vóc dáng( chiều...
Khác( giới tính...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close