0
points
Q. Điều gì khiến bạn mua một sản phẩm tiêu dùng hoàn toàn mới chưa có tên tuổi trên thị trường?
12 9
N = 259
20%
30%
23%
18%
10%
Được quảng cáo...
Mẫu mã đẹp, nhìn...
Do người thân...
Có nhiều quà tặng...
Khác ( phiếu giảm...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close