0
points
Q. Nhân vật phản diện nào bạn không ưa nhất trong bộ phim: "Hoa Hồng Trên Ngực Trái"?
84 51
A. 42%
B. 27%
C. 18%
D. 13%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close