0
points
Q. Theo quan điểm của bạn ngành nghề nào sau đây tạo ra thu nhập cao nhất hiện nay?
14 1
N = 6
50%
0%
0%
33%
17%
Công nghệ thông...
Dịch vụ hàng không...
Tài chính kế toán...
Kinh doanh bất động...
Dịch vụ chăm sóc...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close