0
points
Q. Theo bạn điều gì giúp các startup khởi nghiệp thành công?
75 37
N = 466
19%
17%
23%
16%
24%
Mentor giỏi
Nhiều vốn đầu...
Các thành viên trong...
Mô hình hợp lý...
Khởi nghiệp đúng...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close