0
points
Q. Bạn và gia đình sử dụng phương pháp nào để đuổi chuột, gián, muỗi và các loại côn trùng khác?
78 49
N = 476
13%
17%
11%
55%
4%
Sử dụng máy đuổi...
Sử dụng các loại...
Sử dụng các loại...
Giữ vệ sinh nhà...
Sử dụng dịch...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close