0
points
Q. Tiêu chí quan trọng nhất khi bạn lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da là gì?
25 22
N = 522
17%
19%
18%
42%
4%
Giá thành sản phẩm...
Thương hiệu nổi...
Thành phần từ...
Mức độ phù hợp...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close