0
points
Q. Bạn thường làm gì để tỉnh táo khi làm việc?
87 34
N = 507
37%
18%
8%
22%
15%
Uống cà phê
Nghe nhạc
Uống nước lọc/tăng...
Thư giãn 1 lúc rồi...
Rửa mặt
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close