0
points
Q. Khi sử dụng dịch vụ hàng không, bạn quan tâm đến tiêu chí nào nhất?
35 36
N = 497
27%
11%
14%
46%
2%
Giá cả phải chăng...
Ít khả năng delay...
Thái độ và sự...
An toàn, uy tín...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close