0
points
Q. Bạn nghĩ sao về việc gia đình phải giáo dục trẻ ứng phó với các tình huống xấu xảy ra như kẹt thang máy, cháy nhà, lạc đường,...?
61 34
N = 546
55%
6%
1%
38%
1%
Nên giáo dục sớm...
Không nên giáo dục...
Không cần thiết...
Cho trẻ tham gia các...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close