0
points
Q. Bạn thích tạo kiểu móng tay cho mình như thế nào trong các lựa chọn dưới đây?
44 21
N = 214
37%
33%
20%
3%
7%
Vẽ màu họa tiết...
Sơn màu bình thường...
Đính đá
Mỗi móng 1 màu...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close