0
points
Q. Phương pháp nào để giúp con bạn không nghiện sử dụng thiết bị điện tử như : smartphone, máy tính bảng, tivi?
18 9
N = 218
57%
14%
19%
2%
8%
Cho con tham gia các...
Xây dựng các trò...
Dành nhiều thời...
Không mua hoặc cấm...
Sử dụng phần...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close