0
points
Q. Điều gì khiến bạn e ngại nhất khi quyết định nuôi thú cưng?
68 52
N = 776
19%
38%
23%
15%
5%
Không biết nguồn...
Ngại việc dọn...
Không có kinh nghiệm...
Lo ngại an toàn cho...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close