0
points
Q. Theo bạn, vì sao các thương hiệu mỹ phẩm nước ngoài được người Việt ưa chuộng hơn so với các thương hiệu trong nước?
22 48
N = 578
52%
14%
7%
24%
2%
Chất lượng các...
Mẫu mã đa dạng...
Các thương hiệu...
Do khách hàng vẫn...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close