0
points
Q. Theo bạn ưu điểm lớn nhất khi bán hàng online là gì?
49 46
N = 660
23%
36%
6%
18%
17%
Vốn đầu tư ít...
Tiết kiệm chi phí...
Giá thành cạnh...
Dễ dàng quảng...
Dễ dàng tương...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close