0
points
Q. Khi mua sắm bạn thường thanh toán qua hình thức nào?
54 69
N = 812
77%
9%
3%
4%
3%
1. Tiền mặt
2. Thẻ ATM
3. Thẻ tín dụng...
4. Ví điện tử...
5. Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close