0
points
Q. Các bà mẹ ưu tiên chọn mua sữa cho các bé dựa trên yếu tố nào?
44 25
N = 623
48%
37%
4%
1%
9%
Thành phần, công...
Thương hiệu, xuất...
Giá cả
Khuyến mãi tặng...
Kinh nghiệm các...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close