0
points
Q. Theo bạn đâu là cách giảm cân hiệu quả nhất?
36 46
N = 681
8%
82%
4%
1%
4%
A. Kiêng ăn
B. Tập thể dục...
C. Uống thuốc...
D. Dùng kem tan mỡ...
E. Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close