0
points
Q. Khi có nhu cầu chụp ảnh ở studio, yếu tố ưu tiên hàng đầu của bạn là gì?
71 48
N = 770
18%
39%
11%
3%
28%
Có nhiều quần...
Thợ chụp giỏi...
Giá cả phải chăng...
Phải bàn giao file...
Bối cảnh và...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close