0
points
Q. Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất khi lựa chọn mua một chiếc xe máy?
32 57
N = 800
28%
17%
29%
16%
11%
Tiết kiệm nhiên...
Thiết kế đẹp...
Độ bền và an toàn...
Giá cả phù hợp...
Thân thiện với...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close